emniyet yabancılar şube müdürlüğü yabancılar oturma izni


Yabancılar ikemet tezkeresi

Dilekçe  ( Türkçe )

2 adet Fotoğraf  ( İlk Müracaatta İse 5 adet )

Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi. )

1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak. )

Her Ay için 300 $ ‘ lık Banka Hesap Belgesi veya Noter Tasdikli Gayrimenkul Tapusu.

Yabancı Uyruklu Şahısın Yerine Vekaleten Müracaatta Bulunacak Olan Kişinin  Noterden Tasdikli Vekaletnamesinin Aslı.

yabancılar ikamet tezkeresi ; Kurumsal Danışmanlık İstanbul, Ankara ve İzmir şubeleri ile ülke genelinde 20 yılı aşkın süredir yabancı sermaye yatırımları projelendirme imalat ithalat izinleri ikamet tezkeresi ve çalışma müsadeleri dosya hazırlama ve işlem takibi hizmetleri vermektedir.

 

Genel Koordinatör

Turgay Turan

 

2. deport kaç yıl - 5 sene deport türkmenistan - 5 senelik deport - 5 yıl deport olan yabancılar - 5 yıllık deport - 5 yıllık deport olan kısı - 5 yıllık deport olanlar - alanya emnıyet müdürlügü oturma izin randevu - alınır - almak - ank egm - ank egm yab şub - ank egm yab şub iletişim - ankar - ankar yabancilar subasi - ankara da emeklilik takip - ankara da yabancilar - ankara danismanlik burosu - ankara egm fotoğraf - ankara egm kreşi fotoğrafları

Kategoriler

2