elektrik saati üstüne alma ücretiİmalat Sanayi Teşvik Belgesi kapama işlemleri evrakları

İmalat Sanayi Teşvik Belgesi kapama işlemleri evrakları:
Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir ülke genelinde bir çok sektöre yatırım teşvik proje ve yatırım fizibilite etüd dosyaları hazırlama iş ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmeti vermektedir. İmalat Sanayi, Turizm, Sağlık, Eğitim, Maden ve diğer sektörlerde planladığınız yatırımlara teşvik belgesinin sağlayacağı teşvik destekleri

Makina ve Techizatlarda KDV muafiyeti ve Gümrük muafiyeti
Kredi faiz ndirim desteği
Kullanılmış makine ithalatı imkanı

Yatırım teşvik belgesi alımından sonra, uygulamada yatırım süresince belge revize işlemleri, yatırım tamamlandığında; yatırım tamamlama, teşvik belgesi kapatma, ekspertiz işlemleri; uygulamalı danışmanlık hizmetleri vermektedir. İlgili kurumlarda kurumsal tecrübe gerektiren işlemleri, İstanbul Ankara ve İzmir şubelerindeki uzman kadroları ile zamanında ve en hızlı şekilde takip eder; işlemlerinize hassasiyet gösterir ve 20 yılı aşkın tecrübeli lider kuruluş olarak siz değerli müteşebbis yatırımcı firmalara karşı sorumluluk bilinci taşır.

Saygılarımızla
Genel Koordinatör
Turgay Turan

Ucuz elektrik aboneliği nedir nasıl kullanılabilir

Nasıl Ucuz Elektrik tarifesine geçilebilir

Ülkemizde 3 çeşit abonelik dilimleri vardır Bunlar ; Konut tarifesi, Sanayi tarifesi ve Ticarethane tarifesi olarak adlandırılırlar; Sanayici kuruluşlar elektrik tarifeleri arasındaki farklılıklardan haberdar olmayınca Fabrikalarını ilk kurduklarında ilk abonelik diliminden ticarethane tarifesi fiyatından elektrik kullanırlar; Ancak gerek bizler gibi danışmanlık firmaları vesilesiyle gereksede kendileri araştırarak Sanayi tarifesine geçerler Ticarethane tarifesi ile Sanayi Tarifesi arasında yaklaşık % 25 e yakın fark vardır, sizlerde danışmanlık hizmeti alarak bu indirimden faydalanabilirsiniz üstelik danışmanlık ücretlerimiz öyle aman aman değerler değildir 1-2 aylık indirim farkı ile sizlere danışmanlık hizmeti verebiliriz. Aamacımız sizlere ulaşabilmek bizlerin tüm sektörel yönetmelik mevzuat birikiminlerimizden yararlanabilmenizi sağlayabilmektir yani diğer işlemlerinizi yapabilmek için bizi tanımanıza kapı aralamak ihtiyacıdır.

Bazen görüştüğümüz firmalar Turgay Bey ücretlerinizden biraz inidirim yapın derler tabiki olur deriz hiç ücret vermesenizde olur bizim ne kazanacağımıza değil sizin bu güne kadar neler kayıp ettiğinize bakın bilgiye tecrübeye azıcık saygınız olsun lütfen

Ülkemizde bilginin değeri sıfırdır; malesef bu böyle, hazırcılık yaşantı tarzımız,  Sanayicilerimiz bizlerin ne kazanacağına değil, bu güne kadar kayıp ettiklerine baksalar  ve geceli gündüzlü kanun mevzuat yönetmelik hatim eden devamlı bilgisini tazeleyen seminerlere katılan ve üstelik birçok teknik personel istihdam eden bizlerin bilgilerini tabiki çok ucuzca kullanmak kolay ucuz elektriği kullanmaktan bir haber bu ülkenin vatandaşı kardeşlerimiz bir an olsun şapkayı çıkartsalar ve bizlerin nedenli haklı olduğumuzu anlasalar Uluslar arası sermayenin bu kadar serbestce dolaştığı ezici sernaye gücünün rekabet zorluklarını aşabilme için bizleri motive ederek bizlerle tanışık olmanın kendilerine ihracat teşviklerinin mevzuat bilgilerine, yatırım teşvik mevzuat bilgilerine Banka Kambiyo mevzuat bilgilerine, Yabancı Sermaye mevzuat bilgilerine, KOSGEb destek mevzuat bilgilerine, İthalat izinleri mevzuat bilgilerine ulaştıracağını ve bizlerin bilgi birikiminin onlara kullandırılmak üzere her zaman hazır olduğunu ah bir bilseler ama gerek yook yook malesef yoook; Alın sizlere bir örnek Avukat arkadaşlar bilir bazı uyanık insanlar birçok avukatı gezer mevzuatı kanunu öğrenir ve gider kendisi dava dilekçesi yazar bu nekadar çirkin şeydir bilirmisiniz peki herkanunu mevzuatı yönetmeliği üstelik sektörel fark gözetmeksizin Turizm, Sağlık, Eğitim, Sanayi ve Hizmet sektörlerinin tamamının Kanun Mevzuat Yönetmeliklerini araştırıp öğrenen ve devamlı bilgi dağarcığını güncelleyen yorum yapabilen bizlerin de bilgilerine ulaşmak ve çok basitçe kullanmakta aynı çirkinlikle eş değer değilmidir.

Oysa birçok Holding düzeyinde orta ölçeğin üstündeki müşterilerimiz bilgiye öylesine önem veriyorlarki rekabet edebilmenin çağa uyumsağlamanın stratejik tercihler yapabilmenin ve ileriye dönük plan proje hedefleyebilmenin yolu öngörüden geçiyor buda bilgiyi değerlendirince oluyor.

Bize göre söylem ifade olarak Sanayi tarifesi indirimli tarife

Halk dilimizde ucuz elektrik

işte size ucuz elektrik kullanabilmenin yolu istediğiniz gibi değerlendirin

Tüm sanayici kardeşlerime Saygılarımla

KURUMSAL DANIŞMANLIK

Bilgi hattımızı arayın; Rahatlayın.
Genel Koordinatör
Turgay Turan

Sanayi elektrik indirimi tarifesi

Sanayi Elektrik indirimi Sanayi tarifesi
Elektrik enerjisinin aboneye satış esasları ile tarife esaslarını tespit eden, elektrik enerjisi satış tarifelerinin onay ve uygulamasını kontrol eden hususlar 9.11.1995 tarih ve 22458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Abone Gruplarının Belirlenmesi Ücretlendirme açısından aboneler çeşitli gruplara ayrılmışlardır. Abonenin dahil olacağı grup, abone tarafından yazılı olarak ilgili dağıtım şirketine beyan edilir. Bu beyan Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından incelenerek, Yönetmelikte belirtilen abone gruplarına bağlı kalmak şartıyla grup tespiti yapılır. Yazılı olarak başvurmayıp, şirketçe dahil edildikleri abone grubuna iki fatura dönemi içinde itiraz etmeyen abone, şirketin kararını kabul etmiş sayılır. Abone grubunda değişiklik yapmak isteyen abonenin talebi incelenerek, uygun bulunduğu taktirde başvuru tarihini izleyen ikinci faturalama döneminde yerine getirilir. Abone kendi grubu içinde kalmak kaydıyla Yönetmelikte belirlenen istisnalar dışında tek veya çift terimli tarifelerden birini seçmekte serbesttir. Tarifesinde değişiklik yapmak isteyen abonenin bu isteği, isteğin şirkete geldiği günü takip eden ikinci faturalama döneminden itibaren yerine getirilir. 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda tanımı yapılan sanayi işletmeleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünü ifade eden belgeyi (Sanayi Sicil Belgesi) almaları şartıyla şantiye dönemi de dahil olmak üzere sanayi abonesi olarak kabul edilirler. Abonenin hangi tarife grub unda elektrik enerjisi kullandığı elektrik faturası bilgilerinde Tarife Kod Numarası ile belirtilir. Bu tarife kodları Elektrik Dağıtım Şirketlerince abone gruplarının temsili amacıyla belirlenir.

Tarife Seçimi Sanayi aboneleri; tek terimli tarifeden elektrik enerjisi alan sanayi abonesi ve çift terimli tarifeden elektrik enerjisi al an sanayi abonesi olarak ikiye ayrılırlar.

Tek Terimli Tarife: Tüketilen elektrik enerjisi kilowattsaat (kWh) miktarı üzerinden ve fatura başına ilgili Elektrik Dağıtım Şirketince belirlenen miktarda güç bedeli alma esasına dayalı tarife sınıfıdır.

Çift Terimli Tarife: Sözleşme gücü karşılığı kilowatt (kW) miktarı üzerinden alınan bedel ile buna ek olarak tüketilen elektrik enerjisi kilowattsaat (kWh) miktarı üzerinden bedel alma esasına dayalı tarife sınıfıdır. Haddehaneler, soğuk hava deposunun buz üreten tesisleri sanayi abonesi sayılırken indüksiyon ve ark ocakları ayrı abone grubuna dahil edilmiştir. Potaların bulunduğu bölüm dışında tüketilen elektrik enerjisine ise sanayi abone grubu tarifesi uygulanır. Enerji tarifeleri nin uygulanması bakımından bir gün üç döneme ayrılmıştır.
Puant Dönemi : Saat 17.00-22.00
Gece Dönemi : Saat 22.00-06.00
Gündüz Dönemi: Saat 06.00-17.00
Puant tarifesi için gerekli olan üç kadranlı, kumanda saatli ve demandmetreli sayaç, dağıtım şirketi tarafından bedeli karşılığı temin ve monte edilecektir. Uygulama sayacın takıldığı tarihten başlayarak geçerli olacaktır. Puant abonesine; gündüz, gece ve puant dönemlerinde ayrı tarifeler uygulanır. Tükettiğimiz Diğer Enerji “Reaktif Enerji” Sanayi aboneleri elektrik enerjisi kullanırken ayrıca, tükettikleri reaktif enerji için de faturalandırılır. Reaktif enerji tarifesi tek veya çift terimli tarifeden elektrik enerjisi satın alan aboneye aşağıdaki şartlar dahilin de uygulanır. Abone, çekeceği reaktif enerjiyi ölçmek üzere gerekli ölçü aletlerini tesis etmek zorundadır. Reaktif enerjiyi ölçen düzeni olmayan abonenin, o dönemde çektiği aktif enerjinin 0.90 (yüzde doksan) katı reaktif enerji çektiği kabul edilir Reaktif enerjiyi ölçmek üzere gerekli ölçü aletlerini tesis eden aboneden, ç ektiği aktif enerjinin 0.33 (yüzde otuz üç) (dahil) katına kadar (endüktif) reaktif enerji bedeli alınmaz. Bu sınır aşılırsa, çekilen reaktif enerjinin tamamına reaktif enerji tarifesi uygulanır. Tek fazla beslenen abone ile bağlantı gücü 9 kW`a kadar olan aboneye ve yürürlüğe konulan elektrik enerjisi satış tarifelerinde reaktif enerji bedeli belirtilmemiş olan aboneler ile köy içme suyu abonelerine reaktif enerji tarifesi uygulanmaz. Toptan elektrik satılan Organize Sanayi Bölgelerine %5 indirimli tarife uygulanır. Bilindiği üzere, ülkemizde hükümetlerin izlediği destek politikaları gereği sanayi aboneleri daha ucuz elektrik kullanmaktadır. Uygulamadan kaynaklanacak hataların önüne geçmek ve daha pahalı elektrik kullanmamak için üyelerimiz ekteki algoritma da belirtilen kontrolleri yapmalıdır.

Kurumsal Danışmanlık 20 yıldır ülke genelinde hizmetinizde Kapasite Rarporu ve Sanayi Sicil Belgesi işlemleri danışmanlık hizmetleri bir kaç aylık elektrik indiriminizin karşılığıdır amaç sizlerin yatırım teşvik mevzuatı, ihracat mevzuatları işlemleri gibi işlemlerinize danışmanlık hizmeti verebilmek için sizlere elektrik indirimi mevzuatı hizmeti ile kendimizi tanıtabilmektir.

Bilgi hattımızı arayın; Rahatlayın.
Genel Koordinatör
Turgay Turan

elektrik saati üstüne alma ücreti

Kategoriler

2