hayvancılık işletmelerinin ruhsatlandırılması yönetmeliğikapasite raporu nasıl alınır

kapasite raporunda dikkak edilecek husular
Kapasite Raporlarının Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
1. Formlar
1.1 Kapasite raporları; Birlikçe bastırılacak odalara gönderilen veya odalarca örneğine uygun hazırlanmış şekilde bilgisayarda yazılan A-4 ebadında formlara göre düzenlenir.
1.2. Kapasite raporları beş nüsha düzenlenir. Bir adedi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na, bir adedi firmaya verilmek üzere iki adedi Odaya gönderilir. İki adedi de Birliğimizde saklanır. Bölge odaları ise altı nüsha düzenleyebilir.
1.3. Kapasite raporlarının her nüshası; firma bilgilerinin olduğu tablo önde, Oda Onay Hanesi ile Birlik Onay Hanesi bulunan tablo (Tablo IV) en arkada, ek sayfalar da bu iki tablonun içinde bulunacak şekilde düzenlenir ve dağılmasını önleyecek şekilde nüshalar ayrı ayrı tel zımba ile tutturulur.

hayvancılık işletmelerinin ruhsatlandırılması yönetmeliği

Kategoriler

2