yabancılara çalışma izni nasıl alınır
ÇALIŞMA BAKANLIĞI YÖNETMELİKLERİNE GÖRE YABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR


ÇALIŞMA BAKANLIĞI YÖNETMELİKLERİNE GÖRE YABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR
Çalışma Bakanlığına müracaatlarda yabancılara çalışma izni almak için gerekli evraklar nelerdir, Çalışma Bakanlığı yönetmeliklerine göre yabancılara çalışma izni nasıl alınır, Yabancılara ikamet izni nasıl alınır,

YABANCI UYRUKLULARA ÇALIŞMA İZNİ VE İKAMET TEZKERESİ ALIMIDANIŞMANLIK HİZMETİ

AYRICA; YABANCI UYRUKLU BAKICI TEMİNİ – YABANCI UYRUKLU HİZMETÇİ TEMİNİ – YABANCI BAHÇIVAN TEMİNİ KONUSUNDA (ÜCRETSİZ HİZMET VERMEKTEYİZ)

6 AYLIK İKAMET TEZKERESİ ALMIŞ OLAN BAKICI & EV HİZMETLİSİ YABANCILAR SADECE 1 YILLIK ÇALIŞMA İZNİ ALACAKLARDIR LÜTFEN 3 NOLU İŞLEMİ==OKUYUNUZ

YABANCI BAKICI EV HİZMETLİSİ VEYA ŞİRKET ÇALIŞANI ÇALIŞMA İZNİ VE İKAMET TEZKERESİ

TÜRKİYEDEN BAŞVURULAR 4 İŞLEMLE GERÇEKLEŞİR
1) Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi e- randevu işlemi (İstanbul için geçerli)
2) Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi 6 aylık ikamet tezkeresi işlemi
3) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1 yıllık çalışma izni işlemi
4) Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesinden daha önce 2 nolu işlem ile alınan 6 aylık ikamet tezkeresinin 4 nolu işlem ile 1 yıllık çalışma amaçlı ikamet tezkeresine dönüştürülmesi
1 NOLU İŞLEM (İSTANBUL İÇİN GEÇERLİ İŞLEMDİR)
İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YABANCILAR ŞUBEDEN İKAMET TEZKERESİ ALIMI İÇİN ÖNCEDEN e-randevu alımı işlemidir (İstanbul harici diğer illerin tamamında Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubeye randevusuz 2 NOLU İŞLEM deki evraklar ile doğrudan başvuru yapılır)

TÜRKİYE GENELİ YABANCILAR ŞUBE İKAMET TEZKERESİ İŞLEMLERİ

2 NOLU İŞLEM 6 AYLIK İKAMET TEZKERESİ ALIMI
YABANCILAR ŞUBE İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
a) 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
b) PASAPORTUN ASLI
c) TÜRKİYEDE İKAMET EDECEĞİ ADRES :
1.Yabacı uyruklu kişi Türkiyede Türk vatandaşının yanında kalacak ise; Türk Vatandaşı tarafından konaklama barınma giderlerinin karşılanacağı Taahhütname (Noterden)
2. Yabancı kirada oturacak ise noter onaylı kira kontratı
3) Türkiyede ikamet edeceği 6 aylık sürede asgari geçimini sağlayabileceği dövizi belgeleyebilmek için 3000 $ döviz bozdurma belgesi

3 NOLU İŞLEM
BAKICI VE EV HİZMETLİSİ
ÇALIŞMA BAKANLIĞI 1 YILLIK ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU EVRAKLAR
Pasaport (Türkçe tercüme ve noter onaylı)
6 ad fotoğraf
Belirli süreli iş sözleşmesi (Danışman firma düzenleyecek)
Çalışma Bakanlığı Başvuru formu (Danışman firma düzenleyecek)
İşveren Nüfus müdürlüğü adres yeri belgesi
İşveren Nüfus cüzdanı fotokopisi
2 Nolu işlemle alınan 6 aylık İkamet tezkeresi fotokopisi
İşverenin vereceği Vekalet
İşveren E devlet şifresi

4 NOLU İŞLEM
6 aylık ikametin 1 yıllık ikamete dönüştürülmesi

BAKICI VE EV HİZMETLİSİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 1 YILLIK ÇALIŞMA AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
İkamet Beyanname Formu (Danışman firma düzenleyecek)
4 adet vesikalık fotoğraf
Pasaportun aslı
Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa , son giriş ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfalar.)
Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi
İş verenin nüfus cüzdanı fotokopisi

EV HİZMETLİSİ VEYA BAKICI ÇALIŞMA İZNİ İÇİN
YURT DIŞINDAN BAŞVURU ŞEKLİ
=============================
TÜRKİYEDEN 6 AYLIK İKAMET TEZKERESİ ALAMAYAN YABANCILARIN
YURT DIŞINDN TÜRK KONSOLOSLUKLARI ARACILIĞI İLE
ÇALIŞMA BAKANLIĞINA 1 YILLIK ÇALIŞMA İZNİ İÇİN BAŞVURU ŞEKLİ
1 NOLU İŞLEM 1 YILLIK ÇALIŞMA İZNİ İÇİN
KONSOLOSLUĞA VE ÇALIŞMA BAKANLIĞINA VERİLECEK EVRAKLAR
Pasaport (Türkçe tercüme ve noter onaylı)
6 ad fotoğraf
Belirli süreli iş sözleşmesi (Danışman firma düzenleyecek)
Çalışma Bakanlığı Başvuru formu (Danışman firma düzenleyecek)
2 adet İşveren Nüfus müdürlüğü adres yeri belgesi aslı
İşveren Nüfus cüzdanı fotokopisi
İşverenin vereceği Vekalet

2 NOLU İŞLEM 1 YILLIK ÇALIŞMA AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ ALMAK İÇİN
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YABANCILAR ŞUBEYE VERİLECEK EVRAKLAR
İkamet Beyanname (Danışman firma düzenleyecek)
4 adet vesikalık fotoğraf
Pasaportun aslı
Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa , son giriş ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfalar.)
Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi
İş verenin nüfus cüzdanı fotokopisi

ŞİRKET ÇALIŞANI VEYA ORTAĞI
ÇALIŞMA İZNİ VE İKAMET TEZKERESİ İŞLEMLERİ
ŞİRKET VE YABANCI UYRUKLUNUN HAZIRLAYACAĞI BELGELER
1) Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi 1 Nüsha aslı
2) Bilânço ve Gelir Tablosu; son yıla ait, vergi dairesi veya YMM onaylı 1 nüsha aslı
3) Faaliyet belgesi Ticaret odasından 1 nüsha aslı
4) En son ay SGK Sigorta bildirgesi hizmet (Personel dokümanı) ve Tahakkuk fişi
5) 6 ad.fotoğraf
6) Pasaport Türkçe tercümesi ( noter onaylı )
7 ) Yabancı uyruklunun Diploması (noter tastikli Türkçe tercümesi)
8 ) İşveren şirketin vereceği Vekaletname ( noter onaylı )
9 ) İkamet tezkeresi fotokopisi
6 aylık ikametin 1 yıllık ikamete dönüştürülmesi
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 1 YILLIK ÇALIŞMA AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
1) İkamet Beyanname Formu (Danışman firma düzenleyecek)
2) 4 adet vesikalık fotoğraf
3) Pasaportun aslı
4) Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa , son giriş ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfalar.)
5) Çalışma Bakanlığından gelen İzin yazısının aslı ve fotokopisi
6) İş verenin nüfus cüzdanı fotokopisi (İmzaya yetkili kişi)

ÇALIŞMA İZNİ VE İKAMET TEZKERESİ İŞLEMLERİ MEVZUAT UYGULAMA AÇIKLAMALARIMIZ
1) Yabancı uyruklu ilk başvuruda en fazla 1 yıllık çalışma izni alabilir ve daha sonra 2 yıl ve devamında süresiz şekilde çalışma izni alabilir.
2) Çalışma izni için 2 şekilde başvuru yapılabilir
a) Emniyet Müdürlüğü Yabancılar şubeden 6 aylık ikamet tezkeresi alarak Çalışma Bakanlığına Türkiyeden başvuru şekli
b) Yurt dışından Türk Konsoloslukları aracılığı ile Çalışma Bakanlığına doğrudan çalışma izni başvuru şekli
3) Türkiye’den başvuru yapabilmek için 6 aylık ikamet tezkeresi şarttır ve ikamet tezkeresi almak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar şubeden randevu alınarak işlemler başlatılır Bu hizmet için ücret almıyoruz , Türkiye’de diğer illerdeki Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubelerden ise randevu almadan doğrudan 6 aylık ikamet tezkeresi başvurusu yapılabilir. Önemli uyarı Türkiyede Şubat 2012 tarihinden sonraki giriş ve çıkış tarihleri hesaplanır yeterli ise 6 aylık ikamet tezkeresi verilir yeterli değilse örnek olarak 5 ay 10 günlük gibi ikamet tezkeresi verilir
4) Yabancı uyruklu 6 aylık ikamet tezkeresi alamaz ise Türkiye’den Çalışma Bakanlığına başvuru yapamaz ve Yurt dışından Türk
Konsoloslukları aracılığı ile Çalışma Bakanlığına doğrudan çalışma izni başvuru şekli seçeneği uygulanır
Yabancı Bakıcı ve ev hizmetlisi çalıştırma şartları : Ev sahibi kişinin kendisi, eşi, annesi, babası veya aile fertlerinden birisi bakıma Muhtaç ise bakıma muhtaç kişiye baktırmak üzere Çalışma Bakanlığından 1 yıllık çalışma izni alarak yabancı bakıcı çalıştırabilir

Yabancı dadı çocuk bakıcısı : Aile birliği olması koşulu ile yani (anne-baba ve çocuk aynı çatı altında olması halinde) çocuk bakıcısı olarak’ta Çalışma Bakanlığından 1 yıllık çalışma izni alarak yabancı bakıcı hizmetçi çalıştırabilir.
Şirket ortağı veya şirket çalışanı olan yabancı : Türkiyede faaliyet gösteren şirketlerde yabancı uyruklu çalışma izni için şirketin enaz 800.000 tl cirosu, enaz 5 Türk sigortalı çalışanı, veya 250.000 $ ihracatı olması gerekir, yabancı kişinin şirkette çalışmasını gerektirecek mantıklı açıklaması olmalıdır
Yabancı eşine, sevgilisine, arkadaşına, nişanlısına, imam nikahlısına çalışma izni almak isteyip KILIFINA UYDURMAK İSTEYENLER Türkiye’de daha fazla kalsın diye düşünenler LÜTFEN BİZİ ARAMAYINIZ

Yabancıların ortaklığı ve çalışma izni koşulları çok net açıktır KILIFINA UYDURURUZ DİYE DÜŞÜNMEYİNİZ – Çünkü kriterlere uymayan müracaatlar RED OLUR bu durumdaki yabancı kişi bir yıl müracaat yapamaz, (ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARTIRIZ HALLEDERİZ ABİ SÖYLEMLİ ELİNDE BİR TEK TELEFONU VE KARTVİZİTİ OLAN ÇAKMA DANIŞMANLARA LÜTFEN İNANMAYINIZ VE MAĞDUR OLMAYINIZ)

ÖNEMLİ NOT: ÇALIŞMA İZNİ VE İMET TEZKERESİ ALMAK İÇİN YABANCININ PASAPORT SÜRESİ BİR YILDAN AZ OLMAMALIDIR

Ankara Kurumsal Danışmanlık olarak 1987 yılından beri 25 yıldır Ankara, İstanbul ve İzmir ofislerimiz ile Yabancı şirket kuruluş işlemleri, Yabancıların çalışma ve ikamet tezkeresi işlemleri, Yerli ve yabancı sermaye yatırımcılarının otel, fabrika, hastane, okul, vb tesislerine yatırım teşvik belgesi alımı, Turizm işletme belgesi alımı, vb birçok Bakanlık işlemlerine dosya hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmetleri vermekteyiz www.kurumsaldanismanlik.org
Saygılarımızla
Ankara Kurumsal Danışmanlık
Turgay Turan

 

Yabancı hizmetçilere çalışma izni alınır , yabancı bakıcı çalışma izni, yabancı çalışma izni, yabancılara çalışma izni, yabancı bakıcı arıyorum, yabancılar için çalışma izni, yabancılar çalışma izni, Yabancı ortağa ikamet izni nasıl alınır, Yabancılara çalışma izni nasıl alınır gerekli evraklar, Yabancı ortağa çalışma izni nasıl alınır, Yabancı şirket nasıl kurulur, yabancılara şirket kurmak, yabancılara ikamet izni nasıl alınır, Yabancılara çalışma izni nasıl alınır, Yabancı personel çalışma izni, Yabancılara oturma izni, Yabancılara çalışma izni almak için danışmanlık işlemleri,
YABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR GEREKLİ EVRAKLAR


YABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR GEREKLİ EVRAKLAR
Özel Teşebbüste çalışacak olan Yabancılara çalışma izni nasıl alınır, Çalışma Bakanlığına müracaatlarda yabancılara çalışma izni almak için gerekli evraklar nelerdir , Yabancılara ikamet izni nasıl alınır, Yabancılara çalışma izni almak için danışmanlık işlemleri,  Yabancılara çalışma izni nasıl alınır gerekli evraklar,

Çalışma Bakanlığı Yabancılara çalışma izni nasıl alınır

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma izni talep dilekçesi,
- Son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu,
- Kuruluş yabancı sermayeli ise, kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,
Yabancılara çalışma izni belgesi konulu Yabancı uyruklu öğretmen istihdam edecek Özel Öğretim Kurumları için; Kurum Ruhsatı ve Milli Eğitim Bakanlığı onay yazısı suretleri,
- Turizm sektörü Yabancıların çalışma izni Turizm sektörü firmaları idari personel için varsa Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesinin sureti,
- Projelerde çalışacak yabancılara çalışma izni Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge,
- Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında çalışacak yabancılara çalışma izni belgesi kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ve yabancı ile yapılan sözleşme örneği.

Yabancıların çalışma izni işlemlerinde başvuruya ek belgeler
- Yabancı, ortak temsilcisi ya da kilit personel ise, durumunu kanıtlayan yetkili makamlardan onaylı işverenince verilen belge,
- Vatandaşlık Kimlik Belgesi örneği,
- Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan Yabancılara çalışma izni kapsamında yabancılar için, vukuatlı nüfus kayıt örneği,
- Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için noter onaylı evlenme cüzdanı sureti,
- Türk soylu olduğuna ilişkin belge,
- Mesleki eğitim diploma ve sertifika örnekleri,
- Bonservis, referans mektubu, görevlendirme yazısı, kabul yazısı gibi diğer belgeler.

Yabancı çalışma izni için gerekli evraklar

Çalışma Bakanlığı yönetmeliklerine göre yabancı çalışma izni

Ankara Kurumsal Danışmanlık Ankara İstanbul ve İzmir ofisleri ile 1987 yılından bu güne tüm sektörlere yatırım teşvik belgesi danışmanlık hizmetleri yabancı sermaye yatırımları yabancıların çalışma izni danışmanlık hizmetleri ve yine yabancıların ikamet tezkeresi işlemlerine dosya hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmetleri vermektedir

Saygılarımızla
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Turgay Turan
Genel Koordinatör
Ukrayna uyruklu Yabancılara çalışma izni nasıl alınır


Ukrayna uyruklu yabancılara çalışma izni nasıl alınır

Yabancılara çalışma izni nasıl alınır Yabancılara oturma izni nasıl alınır sorusunun cevabı Yabancılara çalışma izni mevzuatı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tebliğlerine göre dosya hazırlama ve Yabancılara ikamet tezkeresi danışmanlık hizmetlerimiz
Yabancılara çalışma izni nasıl alınır yıllık cirosu yüksek döviz kazandırıcı faaliyet gösteren ve ihracatta yeni pazarlar oluşturmak gayretinde olan rekabet gücü yüksek firmaların dış ticarette tecrübeli yabancı personel çalıştırma istemi doğrudur
Ülkemizde istihdam yani işsizlik büyük bir sorundur ve buna karşılık nitelikli iş gücüde mevcuttur bu süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı doğal olarak hassas davranmaktadır.
Ankara Kurumsal Danışmanlık olarak 1987 yılından beridir Yabancı sermaye yatırımları yatırım teşvik belgesi işlemleri yabancı yatırımcıların ülkemizde mevzuatlara göre ruhsatları, izinleri ve yabancı ortaklarının çalışma izinleri veya yabancı personellerinin çalışma izni yabancılara ikamet tezkeresi dosya hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmetleri vermekteyiz
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Turgay Turan
Genel Koordinatör
Yabancılara çalışma izni nasıl alınır danışmanlık


Yabancılara çalışma izni nasıl alınır danışmanlık Yabancıların çalışma izni konulu başlık
Türkiyede özel firmalarda çalışacak olan yabancılar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni almaları gerekir Yabancılara çalışma izni alımı müracaatlarında Firma belgeleri ve yabancı uyruklu kişinin şahsi belgeleri tercümeli noter onaylı suretleri dilekçe ekinde dosya edilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuru yapılır

Yabancılara çalışma izni nasıl alınır sorularınızda danışmanlık hizmetleri vermekteyiz dosya hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmetleri vermekteyiz
Kategoriler

2